Työmaakuvia

1. Kohde: 60-luvun huvila Tukholman eteläpuolelta Vandelsöstä. Talo on perustettu kiinteälle savelle. Perusmuuri on betoniharkoista.
2. Vauriot: Pahoja vaurioita kellarikerroksen ulko,- väli,- ja- sisäseinissä, johtuen ensisijaisesti talon alla olevasta voimakkaasti kapillaarisesta maaperästä.
3. Toteutettu kosteussuojaus: kylmä ja lämmin piki, joka on suurelta osin vahingoittunut puun juurien tunkeutumisesta pikikerroksen läpi päästäen samalla kondensioveden perusmuuriin.
4. Pikikerros poistetaan märällä hiekkapuhalluksella. Voidaan poistaa mekaanisesti myös saneerausjyrsimellä ja korkeapainepesurilla.
5. Asennusvalmis kaivannon pohja , jossa salaojarakenteen ulkopuolelle tuleva suodatinkangas on asennettu myös salaojaputken alle.
6. Kaivannon pohja on tasattu sedelillä, hyvällä salaojasoralla ja salaojaputki on asennettu. Anturan ulkonema on viistetty laastilla ulospäin viettäväksi . Kaivannon pohjan märkä savimaa on osin syynä kosteusvahinkoihin. Salaojaputken tasoa on nyt laskettu asennusohjeiden mukaisesti anturarakenteen alapuolelle, mikä estää veden kontaktin anturaan.
7. Salaojaputki peitetään salaojasepelillä anturan alareunaan saakka
8.Ensimmäiset ISODRÄN-levyt asennetaan anturan alareunasta sen yläreunan tasoon. Levyt kiinnittyvät anturaa vasten kun salaojasepeliä lisätään levyjen ulkopuolelle. Eristepaksuus 2 x 65 mm on valittu pitäämään anturarakenne mahdollisimman lämpimänä. Kapillaarisesti noussut kosteus saadaan näin kuivumaan tehokkaasti ulos kylmään maaperään.
9. Kaivanto täytetään salaojasepelillä ISODRÄN-levyn yläreunaan.
10. ISODRÄN-levyt asennetaan anturan yläreunaan vieton suunnassa jo asennettujen pystylevyjen yli. Myös tässä vaiheessa voidaan levy saada asettumaan lisäämällä sepelikerroksen korkeutta.
11. Kestävä muovikalvo, vähintään 0,2 mm asennetaan vaakaan asennetun levyn päälle ja n. 5 cm perusmuuria vasten. Näin muovikalvo ohjaa ylhäältä tulevat kondensio- ja vajovedet salaojan ympärystäyttöön.
12. Muovikalvo voidaan kiinnittää löyhästi perusmuuriin esim. tiivistemassalla. Näin muovikalvon tehtävänä on ohjata ylhäältä tulevat kondensio- ja vajovedet salaojan ympärystäyttöön.
13. Muovikalvon päälle asennetaan vielä ISODRÄN-levy suojaamaan muovikalvoa ja estämään kondension muodostumista kalvon alle. Rakenteet pysyvät paikoillaan nostettaessa salaojasepelin tasoa
14. Ennen kuin kuvan mukainen levy asennetaan voidaan usein kylmällä säällä havaita kosteuden kondensoitumista kalvon alapuolella. Tämän on kuivumisprosessissa poistuvaa kosteutta ja kohdannut kylmän pinnan, ilmiö poistuu rakenteen valmistuttua ja perustan rakenteiden lämmittyä.
15. Levyt kiinnitetään perusmuurin mekaanisin levykiinnikein.
16. Levy kiinnitettynä kellarin seinään
17. ISODRÄN-levyt 2 x 65 mm kiinnitettyinä levykiinnikkein. Paksumpi levyrakenne säästää lämmitysenergiaa sekä edistää kuivumusprosessia.
18. Muovikalvoa suojaavan levyn päälle lisätään noin 50 mm sepeliä
19. Sepelintäyttö on tehty
20. Suodatinkangas taitetaan sepelin päälle
21. Täyttö kaivuumassoilla
23A. Peitelista limitetäään nurkalla. Listan pystyreuna leikataan. Limitys tiivistetään tiivistemassalla. Peitelistan korkeus sovitetaan maanpinnan tasoon
23B. Mikäli maanpinta on kalteva peitelistat asennetaan maanpinnan mukaisesti.
24. Vesihöyry (kuivunut kosteus) eristetystä jäätyy suodatinkankaaseen ulkoilman lämpötilan ollessa pakkasella.
25. Esimerkki pienpoistosta. Koulu Bräkne Hobyssa. Urakoitsija Skanska. ISODRÄN- levy 19
26. Syvä perusta anturalla. Draco Lundissa . Urakoitsija Skanska. ISODRÄN-levy 55.