Ryömintätilat

Ryömintätilat

Valtaosa suomalaisista ryömintätiloista on painovoimaisesti tuuletettuja ja altistuvat näin kosteusongelmille johtuen talvenaikaisesta ryömintätilan jäähtymisestä. Tämä johtaa usein erittäin korkeisiin kosteuspitoisuuksiin ryömintätilassa kesällä ja näin ollen rakenteet altistuvat vakaville kosteus- ja homevaurioille. Yksinkertainen ratkaisu saada aikaan kuiva ryö- mintätila on pitää ryömintätilan lämpötila niin korkeana, että suhteellinen kosteus ei nouse yli 70%.

Ryömintätila tulee näin ollen rakentaa lämpimäksi ja mahdollistaa samalla ryömintätilan kuivuminen. Ryömintätilan perusmuurit ja maaperä lämpöeristetään, jolloin vesihöy- ryn kondensoituminen ehkäistään ja lämpöhäviöt minimoidaan. Lämpötilaa nostetaan ja palkiston lämmöneristys sovelletaan tilanteen mukaan. Vaihtoehtoisesti ryömintätila voidaan ilmastoida alipaineistamalla ko. tila ilmastointijärjestelmän ulos menevällä poistoilmalla.

Ryömintätilassa ISODRÄN® -rakenne toimii samoin kuin maanvaraisen laatan alla. Erityisiä salaojittavia sora- tai sepelikerroksia ei tasauskerroksen lisäksi levyrakenteen alla tarvita.

Ryömintätilan lämmin ilma yhdessä ISODRÄN® -rakenteen kanssa takaavat ilman suhteellisen kosteuden pysymisen riittävän alhaisena, jolloin rakenteet välttyvät kosteus- vaurioilta.