Lattia / maanvarainen laatta

Maanvaraisten betonilaattojen kosteussuojaus tehdään samoin kuin kellariseinien kosteussuojaus. Maanvarainen laatta suojataan alapuolelta ISODRÄN®-levyllä. On myös huomioitava vaatimukset rakenteen osalta eli salaojitus, kapillaarisuuden katkaisu sekä ulkopuolinen lämmöneristys. Salaojarakenteen tehtävänä on johtaa maaperästä kertyvä vesi salaojajärjestelmään. Kapillaarisuuden katkaisulla estetään kosteuden nousu maaperästä betonilaattaan.

Lämmöneristys säästää lämmitysenergiaa. Sen ansiosta maaperä pysyy viileänä ja lattialaatta kuivana ja lämpimänä.

Korkeampi lämpötila on välttämätön, jotta maanvaraisen laatan kosteus pysyisi niin alhaisella tasolla, että lattian pintakerros voidaan valita vapaasti ilman kosteusongelmariskiä. ISODRÄN® -levyllä päästään optimaaliseen vesihöyryn paineen tasaukseen, mikä omalta osaltaan takaa rakenteen kuivana pysymisen ja mahdollistaa tarvittaessa myös rakenteen koneellisen kosteuden ja radonkaasun poistamisen. ISODRÄN® -levy on näiden viiden ominaisuutensa ansiosta luonnollinen valinta, jotta maanvarainen laatta saadaan pidettyä kuivana.

HUOM! Maanvarainen laatta ja sen asennus ja mitoitus on syytä suunnitella huolella. Betonilaatan eristystä mitoitettaessa on hyvä ottaa yhteyttä ISODRÄN® -asiantuntijaan oikeaa lujuutta ja paksuutta määritettäessä.