Kattoterassit, kattopuutarhat ja tasakatot

Kattoterassit

Nämä rakenneratkaisut voivat ja ovat aiheuttaneet vuotaessaan suuria ongelmia, kosteus- ja korroosiovahinkoja. ISODRÄN® - levyllä saadaan rakenteista yksinkertaisia ja toimintavarmoja edullisesti.

Betonitaso salaojitetaan asentamalla ISODRÄN® -levyt suoraan vesieristyksen päälle. Näin vältetään vedenpaineen muodostuminen rakenteeseen. Vähäinenkin veden paine voi aiheuttaa suurta vahinkoa, vaikka vesieristyksessä olisi vain pieniäkin halkeamia. Levyn alhainen paino 19-55 kg/m3 , alentaa rakenteiden painoa n. 1200- 1800 kg/m3 soraan verrattuna.

ISODRÄN® -levyn hyvä lämmöneristyskyky antaa betonirakenteelle joukon muita etuja:

 

  • Kun vesieriste on lämmin, poistuu sadevesi nopeasti vesieristeen päältä ja rakenne kuivuu. Betonirakenteen yläpinta on siksi lähes aina kuiva. Tällöin myös vesieriste välttyy juuriston aiheuttamilta vahingoilta.
  • Korkea lämpötila mahdollistaa betonirakenteen alhaisen suhteellisen kosteuden.
  • Rakenteiden tasainen lämpötila vähentää niiden "elämistä".
  • Kosteuden kondensoitumiselta vältytään (jos toteutettu oheisen kuvan mukaisesti).
  • Säästöä tulee myös lämmityskustannuksissa. Betonitason alapuolista eristämistä tulee välttää, koska vaikutus olisi tällöin vastakkainen ja seurauksena kylmät ja kosteat betonirakenteet.