Laatua, ominaisuuksia, kustannuksia ym.

Rakenneratkaisuja:

Pohjoismaisten markkinoiden johtavana tuotejärjestelmänä salaojittavien lämmöneristeiden toimittajana meitä tietysti vertaillaan muihin tuotteisiin monella eri tavalla. Usein vertailuperusteena on ainoastaan yksinäisen tuotteen hinta. Ratkaisun toimintaperiaate ja tekniset ominaisuudet kuten esim. levyn puristuslujuus unohdetaan tyystin. Levyn puristuslujuudella on ratkaiseva vaikutus rakenteen toimintaan. On helppoa kuvitella, että eri ratkaisuja koskevat erehdykset koskevat ainoastaan tavallisia kuluttajia.
Kuitenkin hämmästyttävän usein tapahtuu suuria erehdyksiä jopa alalla toimivien yritysten toimesta miettimättä sen enempää seurauksia. Näistä uusintakorjauksista aiheutuu usein turhia ja kalliita lisäkustannuksia ja mielipahaa. Edellä mainitusta johtuen asiakkaamme saavat erilaisia kysymyksiä ja haluavat siksi tietää enemmän:

Miksi Isodrän - levy on arvokkaampaa?

1. Isodrän-levyä ei ole mahdollista eikä korrektia verrata muihin eristeisiin.
Isodrän-levy mahdollistaa lämmöneristysominaisuuden  lisäksi ominaisuudet pysty- ja vaakasalaojarakenteena kyvyn siirtää kosteutta perusmuurista / lattialaatasta ulos maaperään
(Isodrän on vedeneristerakenne VTT:n sertifikaatti Nro 156 / 01).

Voidaksemme konkreettisesti verrata kustannuksia on selvitettävä mitkä ovat projektin kokonaiskustannukset, sekä mitkä ovat rakenteiden toimivuusvaatimukset kosteuden- ja vedeneristysmielessä. Kun kokonaisuutta tarkastellaan asiallisesti niin useimmiten Isodrän- ratkaisut osoittautuvatkin toimivuudeltaan ja kokonaiskustannuksiltaan edullisimmaksi verrattuna muihin vertailtaviin vaihtoehtoihin.

2. Suoranainen hintaero erilaisten eristeiden välillä riippuu neljästä eri tekijästä:

  • Isodrän–levyn valmistukseen käytettävä solumuoviraaka-aine on erikoislaatua ja siten jo hankintahinnaltaan kalliimpaa verrattuna standardi-EPS raaka-aineeseen. Lähemmin tarkasteltuna solumuovipallot ovat huomattavasti isompia ja tasakokoisempia.
  • Bitumipohjainen liima, jolla solumuovipallot  liimataan muotissa levyksi on erillinen lisäkustannus, jota taas massiivieristeillä ei ole.
  • Levyn valmistusprosessi on teknisesti mutkikkaampi ja valmistus kestää yksikköä kohti kauemmin, joka omalta osaltaan heijastuu hintaan.
  • Valmistustekniikka on ISODRÄN Ab:n kehittämä, joten sitä ei ole voinut ostaa markkinoilta kuten EPS-tuotteiden valmistuslaitteiden kohdalla on asian laita.


Jotta Sinulla asiakkaana on varmuus siitä mitä ostat, niin jokainen Isodrän- pakkaus on varustettu etiketillä, josta ilmenee mitä tuotetta pakkaus sisältää, tuotteen ominaisuudet (paksuus, koko, puristuslujuus, valmistusaika jne.).

 

Laadunvalvonta ulkoisesti

Isodrän Ab tähtää siihen, että Sinä saat  käyttöösi korkealaatuisen tuotejärjestelmän. Pystyäksemme tähän meillä on sekä sisäinen että ulkoinen; tehtaan ulkopuolinen laadunvalvonta.

Ulkopuolisesta laadunvalvonnasta Isodrän Ab:lla on sopimus SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut:in kanssa (www.sp.se) koskien levyn puristuslujuutta, lämmöneristyskykyä ja salaojituskapasiteettia.

Sisäinen laadunvalvonta

Valmistusprosessin aikana tallennetaan jatkuvasti tiedot raaka-aineista, joita käytetään tietokoneohjatussa valmistusprosessissa. Tuotepakkauksessa olevasta etiketistä voidaan vaivatta jäljittää jokaisen valmistetun levyn matka raaka-aineesta tuotteeksi. Tuotannossa otetaan säännöllisesti puristuslujuustestejä levyistä SS-EN 826 laatujärjestelmän mukaan. Saadut tulokset tallennetaan tehtaan omaan tietojärjestelmään. Nämä ylimääräiset  testit tehdään päivittäin nimenomaan varmistamaan laadun jatkuvaa pysymistä mahdollisimman korkealla tasolla. Mikäli tuotannossa  tapahtuu jotain poikkeavaa on syy helposti selvitettävissä ja mahdollinen häiriö poistettavissa.
Näin ollen teemme jatkuvasti työtä kehittääksemme edelleen tuotteitamme ja valmistustekniikkaa siten, että tuotteet  vastaavat salaojittaville eristeille käyttäjien odotuksia ja vaatimuksia.
Kokemuspohjaisesti voimme sanoa, että useimmat vastaukset kysymyksiisi löydät Sinua kiinnostavien kohteiden kohdalta kotisivuiltamme. Myös asennusohjeisiin ja rakennekuviin kannattaa tutustua. Löytyy tietysti kysymyksiä, joihin vastausta ei löydy suoraan kotisivuiltamme. Silloin voit ottaa yhteyttä esim. sähköpostitse; jättää yhteystietosi, jolloin otamme yhteyttä ensi tilassa tai soittaa suoraan tekniseen neuvontaan. Puhelimitse voimme selvittää mahdolliset ongelmat nopeimmin.

 

Tekninen neuvonta

Yhteystiedot:

Muottikolmio Oy Mikko Aalto

Draintech Oy Osmo Semberg